Akcija pranja crkve u Sremskoj Mitrovici

Ovih dana u Sremskoj Mitrovici, zalaganjem porodice Hodoba, detaljno je opran prednji deo Grkokatoličke crkve Vaznesenja Gospodnjeg. Dosta se razmišljalo o krečenju ali uzevši u obzir da se radi o pikovanoj fasadi prava šteta bi bila uništiti takav unikat. Jer nije poznata još jedna takva fasada u okolini. Pikovana fasada znači da se čekićem i pomoćnim zidarskim priborom pikovala ili kuckala fasada. Radove pranja crkve je izvodila firma iz Žitišta . Prvo se posebnim hemikalijama tretirala fasada te se posle punomatom prala. Samim tim crkvi se vratio stari sjaj baš onakav kakav je bio za vreme gradnje. Po rečima paroha o. Vovka, jako veliki posao je urađen za kratko vreme počevši od restauracije parohijalnog doma, restauracijom vitraža sv. Ištvana prvog kralja Mađarske te završavanjem pomoćnih objekta gde je učestvovala i sama opština. Ima još dosta da se uradi kako bi se vratio stari sjaj. Sledeće su vitraži do ulice i roletne na tornju te elektrifikacija zvona. Parohijani prepoznaju i podržavaju trud aktuelnog paroha o. Vovk Igora što pored fizičkih poslova ne zaboravlja duhovno na svoje parohijane te ih obilazi ispoveda i pričešćuje. Po rečima paroha, svaki rad na crkvi nije da ulepšava samo crkvu nego i samu Mitrovicu.

o.Igor Vovk