Molitva za mir u Ukrajini

Na praznik Uzvišenja Svetog Krsta 14. septembra, na poziv nadbiskupa Vilnjusa i predsednika CCEE Gintasa Grušasa, u celoj Europi se molilo  za mir u Ukrajini. Tom prilikom se u molitvu uključila i Eparhija Svetog Nikolaja i u njenoj katedrali, a posebno na svetištu Majke Božije u Vodici molilo se na kolenima u toj nameri. U Vodici Svetu Liturgiju je predvodio paroh o.Varga koji je pozvao sav veran narod na molitvu na kolenima u za što brže rešavanje vojnog konflikta i patnje naroda Ukrajine. Molitvi su se pridružili domaći sveštenici o.Međeši i o.Šanta koji su ispovedali mnogobrojne hodočasnike. Posle Liturgije služio se Moleban Presvetoj Bogorodici sa istim ciljom i namerom i u njemu su učestvovali svi sveštenici.