Počela je sa radom komisija za partikularno pravo Eparhije sv. Oca Nikolaja

RUSKI KRSTUR – U krsturskoj parohiji sv. Oca Mikolaja 21. marta počela je sa radom Komisija za partikularno pravo Eparhije sv. Oca Nikolala. Vladika u penizji iz Atinskog Apostoskog egzarhata Dimitros Salahis, ekspert za crkveno pravokoji je pristao pomoći  u radu Komisije da se izradi naše partikularno pravo.U komisiji naše Crkve svoga prava je kir Đura Džudžar, gost – vladika iz grčke kir Dimitros Salahas, dekan Bački protojerej stavrofor o. Vladislav Rac, protojerej stavrofor o. Vladislav Varga, protojerej stavrofor o. Julijan Rac i sekretar komisije protojerej stavrofor o. mr Darko Rac.

Gost iz Grčke podvukao je veliku važnost ovog akta i rada Komisije. Iako je  po broju naša Crkva mala, nije manja od Latinske crkve. To je jedna Crkva sa jednakim pravom i dostojanstvom kao i Rimska Crkva. Njeno svedočenje urpravo je u njenoj univerzalnosti.

Komisija tokom čitave nedelje razmatra tematiku partikularnog prava uz pomoć vladike Salahasa. Posle njegovog odlaska će se nadalje razmatrati na nivou Eparhije i potom će se oformljeni dokument poslati Apostoskoj stolici u Vatikan na odobrenje. Nakon toga to postaje naše partikularno pravo kojeg će se pridržavati na dalje  samo naša sadašnja Crkva, već i njeni naslednici, njene buduće vladike. Partikularno pravo mora biti u okvirima sveukupnog crkvenog prava, objasnio je eparh Đura Džudžar.

Kad je ustanovnlejna Eparhija sv. Oca Nikolaja, naša Crkva je postala Crkva svoga prava (sui iuris). Taj se izraz koristi u Katoličkom zakoniku kanona Istočnih Crkava da bi se označilo Kristovu Crkvu u zajednici Katoličkih crkava.

Ol.Živković