Ruski Krstur – proslava sv. Nikolaja

Ruski Krstur – 9.maja, parohija sv.Oca Nikolaja u Ruskom Krsturu je proslavila svog nebesnkog zaštitnika sv. Nikolaja. Arhijerejska Litugija koju je predvodio mesni vladika kir Georgij Džudžar počela je u 10 sati. Soslužili su 14 svećenika iz eparhije sv. Nikolaja i Križevačke eparhije. Dan pre je blagoslov nižih čineva čteca, pivca I svećonoše je iz ruku prevosveštenog vladike dobio bogoslov Jaroslav Varga.

Prevosvešteni vladika je u svojoj propovedi naglasio je da se Sveti Nikola, zaštitnik Krsturske parohije i naše eparhije isticao po jednoj posebnoj hrišćanskoj osobini, a to je milosrdna ljubav prema bližnjemu. Ljubav je izvor svih hrišćanskih darova, a istiće se u delima milosrđa prema svom bližnjem.