Grkokatolička Eparhija
Sv. Nikolaja

Ruski Krstur

ORDINARIJAT EPARHIJE SVETOG NIKOLAJA
episkop kir + Georgij Džudžar

Đorđa Magaraševića 18
21000 Novi Sad

Telefon: +381 21 637 16 09
Email:  eparhija.sv.nikolaja@gmail.com

DEKANATI

MANASTIRI SESTARA SLUŽBENICA BDM

Hodočasničko Bogorodičino svetište „Vodica“ nalazi se oko 4km udaljeno od Ruskog Krstura. Prvo prikazanje Bogorodice u Vodici  dogodilo se 1822. godine. 1859. godine je na tom mestu sagrađena prva crkva. Svetište ima veliki značaj u duhovnom i verskom životu grkokatolika, a takođe i drugih verskih zajednica. „Zavetni dan“, kao najveće zajedničko okupljanje grkokatoličkih vernika eparhije sv.Nikolaja odvija se na treći dan Duhova i ustanovljen je krajem XIX veka.