Grkokatolička Eparhija
Sv. Nikolaja
Ruski Krstur

Biografija episkopa eparhije Sv. Nikolaja – Ruski Krstur + kir Đure Džudžara

Rođen 22.04.1954. u Đurđevu. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu. Srednju školu sa maturom je pohađao u Papinskom Ukrajinskom Malom Seminru svetog Jozafata u Rimu 1968-1973.  Studije filozofije je pohađao na Papinskom Univerzitetu Urbanijana u Rimu 1973.-1975., a studije teologije – takođe na Papinskom Univerzitetu Urbanijana  u Rimu 1976.-1979. Za sveštenika je bio rukopoložen u rodnoj parohiji u Đurđevu 07.09.1980. od Arhiepiskopa Gabrijela Bukatka. 

Studije specijalizacije iz Istočnog Crkvenog Prava sa doktoratom je pohađao na Papinskom  Istočnom Institutu u Rimu 1980.-1985. Službu u Kongregaciji za Istočne Crkve obnašao je od 1985. do 2001. 

Za pomoćnog episkopa Mukačevske grkokatoličke eparhije u Ukrajini bio je imenovan 03.3.2001, i episkopsku hirotoniju je primio 19.03.2001. u Rimu od Svetog Oca Ivana Pavla II.  

Službu u Mukačevskoj eparhiji u Ukrajini je vršio do 28.08.2003, kada je bio imenovan za prvog Apostolskog egzarha novoosnovanog Apostolskog egzarhata za grkokatolike u Srbiji i Crnoj Gori. Svečano proglašenje egzarhata i ustoličenje egzarha bilo je 02.11.2003 u Ruskom Krsturu.

Dana 06.12.2018. dotadašnji Apostolski egzarhat za gkokatolike je uzdignut na razinu eparhije svetog Nikolaja i episkop Đura Džudžar je bio imenovan za prvog episkopa novoosnovane eparhije. Svečano proglašenje eparhije i ustoličenje prvog episkopa eparhije svetot Nikolaja je bilo 19.05.2019. u Ruskom Krsturu.

Grb vladike
+ kir Đure Džudžara

U zlatnom polju grba stoji sveti Nikolaj (kao i u grbu eparhije). Iznad njega sa desne strane u ljubičastom polju zlatni putir, kao simbol Euharistije što je ujedno i osnova života crkve. U levom polju nalazi se srebrni ljiljan, što predstavlja zaštitu Bogorodice i marijansko svetište Vodicu.

Štit se nalazi na ljubičastoj mantiji (vladičanski plašt) sa postavom lasice, okrunjen episkopskom mitrom. Sa leve strane izlazi zlatno žezlo, a sa desne krst. Na latnoj traci je napisano: „Gospodi u tebe se uzdam“.

Sestre Službenice Blažene Device Marije su došle u Križevce na molbu vladike Dionizija Njaradija. Prvu manastirsku zajednicu su osnovale u parohiji Kucura 1915. godine i pored aktivnog liturgijskog parohijskog života razvile su i vaspitnu delatnost (osnovale su vrtić), te bile aktivne u duhovnom životu parohije, organizovale molitvu "žive krunice" i druge pastoralne pobožnosti. Na inicijativu sestara Službenica 1917. započela je da se služi po parohijama pobožnost molebena na čast Presvete Bogorodice.

Prvi manastir u Ruskom Krsturu je osnovan 1927. godine. Sestre danas katehizuju decu i mlade, održavaju duhovne vežbe za žene, za mlade i služe u staračkom domu. Brinu se za parohijske crkve i lepotu hrama Božijeg, poju u hramu na Liturgijama i vode pastoralni centar za familije „Josafata“. 

   Svoje služenje u Kuli sestre su započele 1989. godine. Tada su dve sestre počele pomagati u staračkom domu, a takođe su se brinule za hram i manastir oca Vasilijana. Manastir u Kuli je osnovan tek dve godine nakon njihovog dolaska u Kulu, 1991. godine.