Kirbaj u Berkasovu

Na crkveni praznik Sabora arhanđela Mihaila, 21. Novembra crkva u Berkaсosvu je proslavila hramovni praznik Kirbaj sa Svečanom kirbajskom Liturgijom koju je predvodio dekan sremski i paroh u Šidu o. Mihajlo Režak, a sasluživali su o. Aleksij Hudak iz Starog Vrbasa, koji je i propovedao zatim o. Darko Rac iz Bačinaca, o. Igor Vovk iz Sremske Mitrovice , rikomatolikčki župnik iz Šida o. Nikica Bošnjaković i domaći paroh o. Vladimir Edelinski Mikolka.

U propovedi, o . Aleksij Hudak je između ostalog istakao značaj arhanđela Mihila u životu svakog vernika jer je on anđeo čuvar svakoga, a predvodio je nebeske sile u borbi protiv anđela Lucifera koji je pobunio deo anđela ali je Mihail izašao kao pobednik iz te borbe. Na bogosluženju su bili prisutni vernici iz više mesta u kojima žive Rusini, a svojim glasovima bogosluženje su obogatile vernice iz Bikića.

Na kraju bogosluženja je usledio obred osvećenja ikone arhanđela Mihaila koju je u crkvu na osvećenje doneo vernik iz Berkasova Zvonko Vanko, a ikona je rad poznatog  slikara Ratka Torme iz Berkasova posle čega je otpevano ,,Na mnoga ljeta“. 

Vl.Djitko