Đakonsko rukopoloženje i kirbaj u Starom Vrbasu

U grkokatoličkoj crkvi Pokrova Presvete Bogorodice, u nedelju 16.oktobra svečano je proslavljen kirbaj. Za vreme Arhijerejske Liturgije koju je služio vladika + Georgij Đuđar, podđakon Jaroslav Varga, rukopoložen je za đakona. 

Uz vladiku soslužili su sveštenici mons. Simon Bolivar Sančez, zastupnik apostolskog nuncija iz nuncijature u Beogradu, o.Vladislav Varga, paroh iz Ruskog Krstura, o. Vladislav Rac, paroh iz Kucure, o. Julijan Rac, paroh iz Novog Sada, o.Darko Rac, paroh iz Bačinaca, o.Aleksej Hudak, paroh iz Starog Vrbasa, o.Vladimir Edelinski Mikolka paroh iz Berkasova, o.Radovan Andrejko, o.Slavomir Galik, o.Platon Salak ČSVV, kapelan iz Kule, o.Danil Zadrebko, paroh iz Novog Vrbasa.

U propovedi vladika je prisetio pobožni narod na čudo i intervenciju pokrova Presvete Bogorodice koje se dogodilo u Carigradu, kada je Bogorodica spasila Carigrad od neprijatelja u X veku. 

Bogorodica nas prati tokom celoga našega zemaljskog života. Za Bogorodični praznik Pokrova Presvete Bogorodice imamo priliku zahvaliti Bogorodici za svu pomoć i zaštitu. 

Posle anafore, pretvorbe i epikleze u Liturgiji, vladika je rukopoložio podđakona Jaroslava Vargu za đakona. Đakon je prvi stepen sveštenstva u Hristovoj crkvi. 

            Jarolav Varga, đakon, rodjen je 8. marta 1987. godine u Vrbasu. Osnovnu školu je završio u Kucuri 2002. godin, a srednju školu 2006. godine u Vrbasu. Posle srednje škole završio je Visoku tehničku školu u Novom Sadu. Teološki fakultet je upisao u Ukrajini u Užhorodu 2014.godine. Nakon završetka prve godine, teološki studij je nastavio u Kanadi u Otawi 2015. godine. 2016.godine se prebacio u Zagreb u Hrvatsku gde je diplomirao 2021.godine.             Čin čteca, pevca i svećonoše mu je dodeljen 08.05.2022. u Ruskom Krsturu. Podđakonat 21.09.2022. u Đurđevu i rukopoložen je za đakona 14.10.2022. u Starom Vrbasu.