Prolećna duhovna obnova za sveštenike eparhije u Sremskoj Mitrovici

20. marta 2023. godine u grkokatoličkoj parohiji Voznesenja Gospudnjeg održala se duhovna obnova za sveštenstvo eparhije Svetog Nikolaja.
Susret sveštenika je počeo sa 6 časom i panahidom za pokojne vladike, sveštenike i monahe. Posle je susret nastavljen duhovnim nagovorom vladikom Fabijana Svaline, orinarija Srijemske biskupije. Posle je bila prilika za ispoved. Duhovna obnova se završila zajedničkim ručkom
Odlučeno je da sledeća jesenjska duhovna obnova bude  u parohiji u Ruskom Krsturu.